SPONSORER

Med "sponsorer" menas folk som bidragit till att göra Projektet DILLSMAK intressantare. Det kan vara kända artister såväl som okända musiker och vanligt, engagerat folk. Sponsorerna har INTE bidragit med några pengar, Projektet DILLSMAK är projektet där ingen annan än alla blir vinnare. Sponsorerna bidrar med sin TID för att hjälpa projektet att nå ut. Nedan har Ni de personer, artister som bidragit med sin tid, sitt namn, sin musik för att hjälpa unga att få en bättre attityd.

  • 8EAM

  • FREEZE

  • SÄKERT!

  • KOMFAB - Kommunikationsfabriken

  • GÖTEBORGS RELIEF & OFFSET TRYCKERI AB

  • Patric Brask, författare till boken "Vem uppfostrar vem"
  •