RESEARCH


Ju fler annonser – desto mer säljer man. Få tvivlar på den devisen, men media som många gånger lever på det förhållandet verkar inte förstå att det inte bara gäller köpt annonsplats. Vi har konstaterat att i ledande media förekommer ofta rökning (en företeelse som inte ens tobaksbolagen talar gott om längre) utan kommentar i positiva sammanhang eller som en cool egenskap. Det som gör det extra illa är att det inte sällan är i media som vänder sig direkt till ungdomar. Det är så genomgående att man kan fundera över om det inte är någon som betalar för det, dvs annonserar. …för att sälja mer.

Vad har vi då på fötterna? Under vår och sommar 2006 samlade vi dagligen material från de media som passerade våra ögon, och vi skulle kunna skriva en tegelstensroman i ämnet, men vi nöjer oss här med några enstaka exempel: På agera.dillsmak.se finns det fler exempel och pågående dialoger angående nya mycket dåliga bildval.


Göteborgs-Posten – 2006-05-14

Bilden täckte hela förstasidan på del 3 och var en blänkare för ett reportage i ”Attityd” en avdelning med tydlig ungdomsprofil. Vi frågade GP vad som var tanken och syftet med bildvalet. Bildredaktören tyckte att det var ”olyckligt” men att de inte har någon policy eller några regler mot denna typ av bilder.Expressen - 2006-07-03

Bilden var den enda i ett reportage med rubriken ”Sommarlov på Göta kanal”. Barn är ett tydligt inslag i artikeln och närmast kameran finns en cigarett. Enligt kvinnan på bilden tog fotografen massvis av bilder utan cigaretter under två dagar.
Som dagisfröken och förälder önskar hon vara en god förebild, och känner ett visst ansvar.
Vår kommentar: Kvinnan på bilden är ett offer och skall inte klandras för att hon som så många andra lurats in i rökträsket. Expressen – en stark medveten röst i media. Vilket ansvar känner dom?
Expressen säger sig inte ha någon policy mot den här typen av bilder.

Länk till artikeln


svt.se – 2006-09-01

I samband med en tävling på den ungdomsinriktade avdelningen ”Spinn” har svt arrangerat en bild med en idol och potentiell förebild som blossar lite coolt på en cigarett.
Sveriges Television – i allmänhetens tjänst… eller otjänst?
Enligt ansvarig utgivare har svt ingen policy i frågan - "Det är för svårt".


Drygt 15000 ungdomar fastnar årligen i tobaksbolagens klor, och omkring hälften av dessa kommer att dö som direkt följd av sitt missbruk. Media verkar inte vilja ta ansvar i denna allvarliga fråga - "Det är för svårt"

Gå in på agera.dillsmak.se och säg din mening och läs våra dialoger med olika media.