OM DILLSMAK


DILLSMAK är ett projekt som syftar till att ändra attityden till rökning. Det finns många myter kring rökning, och många rökare känner sig kränkta när rökning debatteras. Därför är vi noga med att vår argumentation vilar på väl dokumenterade fakta. Samtidigt vill vi bryta gränser och lyfta frågan till en annan nivå, och då kan vi inte dra oss för att använda tillspetsade, skruvade eller provocerande formuleringar. Men fakta väger tungt.

Hur media och myndigheter hanterar rökning anser vi vara avgörande. På samma sätt som rökare genom sitt beteende lär sina barn att röka, så lär media oss att rökning är rätt och ofarligt genom att utan kommentarer eller relevans visa rökande människor i olika sammanhang. Vi vill därför få media till att ta policybeslut mot irrelevant rökexponering. Vi vill också få lagstiftaren att se rökningen i ett nytt perspektiv. Trost att fler oskyldiga människor dör av passiv rökning än i trafiken finns det ingen nollvision mot rökning. Statens mål är endast att halvera rekryteringen av rökare till 2014.

Drygt 15000 ungdomar fastnar årligen i tobaksbolagens klor, och omkring hälften av dessa kommer att dö som direkt följd av sitt missbruk. Trots lagstiftning mot cigarettreklam och införandet av rökfria krogar så agerar media som om de fick betalt av tobaksbolagen. Det måste till en förändring nu. Vi vill kunna se våra barn i ögonen och säga att vi gjorde allt för att dom inte skulle luras in i tobaksmissbruk. Vad gör Du?