LÄNKAR


Tobaksfakta
En mycket bra site där du kan få all tänkbar information om rökning.

Netdoktor
Ytterligare en site med ett brett utbud. Vänder sig tydligare mot unga.

KOL - Information om Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom
Bara om KOL. Omkring en tredjedel av dem som dör som direkt följd av rökning dör i KOL.

Sjukvårdsrådgivningen
Sjukvårdsrådgivningen kort och gott.

Ragnarök
Ett intressant projekt från Rinkeby.

Statens Folkhälsoinstitut
Statens satsning på information för en bättre folkhälsa.

A Non Smoking Generation
A Non Smoking generation - behövs närmare förklaring? Besök deras site!

Folkhälsoguiden
Stockholms läns landstings satsning på information för en bättre folkhälsa.

Help EU
Ett EU-projekt mot rökning

Lärare mot tobak
Lärarnas yrkesorganisation mot tobak.