När visitkorten skulle tryckas skulle dom ju sticka ut. Att då ta kontakt med ett tryckeri som kunde hjälpa oss med detta i ordens rätta bemärkelse så kom spons på tal. Och visst håller även tryckeribranschen med om att det är dags att lyfta frågan om "fler smaker".

<--TILLBAKA