FAKTA


Bilden nedan visar antalet dödsfall per år i sverige. Varje bildpunkt motsvarar en avliden individ. Till vänster (horisontella linjer), ickerökare och till höger (vertikala linjer), rökare. Blått motsvarar omkomna i trafiken, och det rosa motsvarar dem som omkommer som direkt följd av rökning.

50% fler ickerökare dör av passiv rökning än i trafikolyckor, och då är ändå de påverkade och obältade (som man skulle kunna säga är självförvållade) medräknade i det blå.