DIALOG


DILLSMAK.se engagerar sig i att media skall ta sitt ansvar i frågorna:

Varför publicerar man bilder på rökare om det inte finns någon relevans till reportaget?
 
Varför publicerar man bilder på rökare om det inte finns någon relevans till artikeln?

DILLSMAK.se har insett att dagens massmediafolk har dåligt, eller inte ens något fokus på denna fråga. Många gånger silar de mygg och sväljer kameler.
Dagens politiker tycker det är viktigare att ha fokus på nollvisionen i trafiken än att fokusera på den största människodödaren av alla, tobaken.
Vad tycker du?