DEBATTForumet och debatten är flyttad till facebook.