20 september 2008 - GP - Göteborgs Posten


För att förtydliga för den oinvigde så är DILLSMAK.se - ett projekt för en bättre attityd ENDAST och bara NON-profil och bara moral. Vi anser att media har en stor roll i påverkan på ungdomars vara eller icke vara i en framtid som tobaksslav. Genom att utan varningstext, och helt utan relevans till vare sig reportage eller artiklar, publicera dagligen (!!) bilder på rökare. Det kan handla om lägehetsaffärer och, som idag, författare.
Eftersom det har gått så långt att media väljer att inte längre kommentera våra kommentarer. De verkar inte heller förstå vart det är på väg med lagstifning och annat, utan mer ser att projektet DILLSMAK.se - ett projekt för en bättre attityd som en "jobbig jxvlel" som stör deras upplägg, vilket det nu må vara. De vill inte ta sitt ansvar i frågan kring hur unga, vilsna, identitetssökande barn uppfattar bilderna. Dessa bilder som kan ha en överslätande attityd mot den död som missbruket inbringar. Och, hemska tanke, får våra kära barn att börjar röka för att de tror, med medias bild i ryggen, att rökning är en naturlig del av livet, fast det snarare, och mer korrekt, är en naturlig del av döden! Man kan fundera om de får profit från annat håll än sitt egna lönekontor om dessa bilder, utan relevans, publiceras.
Så..för att fatta sig kort, GP:
Hur gör Ni era bildval?
Tycker Ni, Malin Clausson (som författat artikeln), att bilden gör Ert reportage rättvisa? Och, om ja, i så fall hur. Och, om nej, vad gör du för att det inte skall upprepas?
Vad tycker GP att bilden bidrar med i sammanhanget?
Och när tycker Ni att det är dags att introducera tobak i Era barns liv?

Vi kör så det ryker....
DILLSMAK.se - ett projekt för en bättre attityd